Muayene ve Testler


İş Sağlığı Ve Güvenliği Elektrik Kontrolleri
İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre işletmelerde periyodik olarak yapılması gereken kontroller;
 
Elektrik iç tesisatı muayenesi
Topraklama ölçümleri
Aydınlık seviyesi ölçümleri
Gürültü seviyesi ölçümleri
Paratoner tesisatı kontrolleri
Elektrik panolarının muayenesi
Kaçak akım rölesi ölçümleri
Muayene ve Testler
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Elektrik Kontrolleri
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgeleri
Termal Kamera Çekimi Ve Raporlama
Topraklama Ölçüm ve Raporlama
Elektrik Panoları Uygunluk Belgesi
Kaçak Akım Rölesi (K.A.R) Testleri
Paratoner Tesisatı Muayene ve Ölçümü
Tesis ve Şebekedeki Harmonik Ölçüm Ve Raporlama
Trafo Merkezi Bakım ve Testleri
Sekonder Koruma Panosu Ölçümleri
Aydınlık Düzeyi Ölçümleri
Tesisteki Ve Şebekedeki Enerji Kalitesi Ölçümü, Raporlanması
Tesislerin Elektrik Enerji Verimliliğinin Arttırılmasında, Elektriksel Ölçümlerin Yapılması Ve Çözüm Önerileri