Mühendislik - Müşavirlik


Tranzistörün icat edilmesinden sonra, daha düşük gerilimle çalışan ve az akım harcayan cihazlar yapılmaya başlanınca, elektronik alanı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün genel kabul gören ayrıma göre, düşük gerilimle, düşük akımla uğraşan alan elektronik mühendisliği olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, telekomünikasyon, mikrodalga da elektronik ile sıkı ilişkiler içindedir.
 
Elektrik Mühendisliği yüksek gerilim ile ilgili çalışmaların yapıldığı alana kısıtlanmaktadır. Bu kapsamda, enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik makineleri ile ilgili çalışmalar elektrik mühendisliği  içinde düşünülmektedir.
 
Kontrol alanı ise hem elektronik konularını, hem de elektrik konularını içerdiği için, ikisinin arasında yer almaktadır
 
Mühendislik çalışmalarımız ?
  • Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet sistemleri üzerine çalışıyor, Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıyoruz.
  •  Elektrik Mühendislik firması olarak  elektrik enerjisinin en ekonomik yollarla üretilmesini, dağıtımını, elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlıyor ve sistemi kurup çalışmasını sağlıyoruz.
  •  Elektrik enerjisi üretim üzerine çalışmalar yapmaktayız.
  • Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, hastane, ofis, havalimanı, park vb.) projesini hayal ediyor, hazırlıyor, uyguluyor ve yönetiyoruz.
  • Yapacağımız işlerde  için gereken işgücünü ve maliyeti hesapıyoruz. Ve bu bilgileri İnsan kaynakaları ve yönetimle paylaşıyoruz.
  • Elektronik Mühendisliği dalında , her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerini planlar, yapar, işletir ve uygularız.
  • Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım gibi alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemlerini tasarlarız. Bu sistemlerin bağlantılarını yapar, çalıştırır, geliştiririz.
  • Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma – geliştirme faaliyetleri yaparız.
  • Üretim/Uygulama aşamalarında kalite kontrolü yaparız.
  • Taşkın Mühendislik, Mühendislik birimi olarak, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, dikkatli sorumluluk sahibi, işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaya özen gösteriyoruz..